Oferta

Firma oferuje

Szkolenia okresowe dla pracodawców, kierowników i innych pracowników

Z

Szkolenia wstępne

U

Przeglądy okresowe stanu BHP w firmie

i

Sporządzanie kompletnej dokumentacji powypadkowej wraz z korespondencją z ZUS i GUS

Całe postępowanie powypadkowe zarówno przy wypadkach uczniowskich, jak i pracowniczych,

Przygotowanie taryfikatorów odzieży roboczej,

u

Ustalanie potrzeb w zakresie oznakowania obiektu znakami ewakuacyjnymi i ppoż,

Uczestnictwo w kontrolach przeprowadzanych przez PIP, PSP i innych

Kontakt

KANA Krzysztof Kantorski
os. Lecha 19/43
61-293 Poznań
NIP 782-21-60-041
790 765 784
krzysztof@bhpuslugi.pl