Pomiary natężenia oświetlenia

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z Normą PN-EN 12464-1:2012

w pomieszczeniach:
– Biurowych
– Salach Informatycznych
– Salach Wykladowych
– Magazynowych
– Hali Sprzedazy
– Hali produkcyjnych

Pomiary te należy wykonywać co 5 lat we wszystkich pomieszczeniach, w
których znajdują się pracownicy.
Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki
Socjalnej z dn. 28 września 1997 roku, paragraf 26, ust. 2, w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zobowiązuje on do
zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi
Normami

Kontakt

KANA Krzysztof Kantorski
os. Lecha 19/43
61-293 Poznań
NIP 782-21-60-041
790 765 784
krzysztof@bhpuslugi.pl